Valnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Valnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Aleksander Lestaric (M)
E-post: aleksander.lestaric@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Johan Sjölander (S)
E-post: johan.sjolander@socialdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Kent Vesterberg (M)
Mobil: 070 540 48 78
E-post: kent@zolv.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Oscar Wåglund Söderström (L)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Fanny Svensén (V)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Wolfgang Lehmann (MP)
E-post: lehmann_flickerfilm@yahoo.de
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Johan Kling (C)
Telefon: 0850824011
E-post: johan.kling@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Kerstin Rossipal (KD)
ekonom
E-post: kerstin.rossipal@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Tina Rönngren (S)
E-post: tina.ronngren@socialdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Christer Hogstedt (V)
Mobil: 076-881 70 78
E-post: christer.hogstedt@gmail.com
Visa alla uppdrag