Gå till

Bolagsstyrelser

Bostads AB Hammarbygård

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Bostads AB Hammarbygård

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-04-01 -- 2019-03-31
Svante Larsson (OPOL)
Telefon: 08-508 39 131
E-post: svante.larsson@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-05-07 -- 2019-03-31
Anna Skjöldebrand Ljung (OPOL)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-10-19 -- 2019-03-31
Linus Johansson (OPOL)
Telefon: 08-508 39 301
E-post: linus.johansson@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Amanj Mala-Ali (S)
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Sven Lindeberg (L)
E-post: sven.lindeberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag