Stockholmshem i Skärholmen AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Olle Torefeldt (OPOL)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
vVD/Chef Utveckling & Marknad
E-post: olle.torefeldt@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag för Olle Torefeldt
Patrik Andersson (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Patrik Andersson
Helena Roos (OPOL)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Telefon: 0850839166
E-post: helena.roos@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag för Helena Roos
Lena Karlsson (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0705546910
E-post: lenak56@icloud.com
Visa alla uppdrag för Lena Karlsson
Ulf Fridebäck (L)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
fd kriminalinspektör
E-post: ulf.frideback@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulf Fridebäck