Stockholmshem i Skärholmen AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anette Sand (OPOL)
Ordförande
2020-04-20 — 2023-03-31
Mobil: 076-12 39 112
E-post: anette.sand@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag för Anette Sand
Patrik Andersson (OPOL)
Ledamot
2020-04-20 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Patrik Andersson
Svante Larsson (OPOL)
Suppleant
2020-04-20 — 2023-03-31
Telefon: 08-508 39 131
E-post: svante.larsson@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag för Svante Larsson
Sven Lindeberg (L)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: sven.lindeberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sven Lindeberg
Amanj Mala-Ali (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Amanj Mala-Ali