Gå till

Bolagsstyrelser

Västertorp Energi AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Västertorp Energi AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Svante Larsson (OPOL)
Telefon: 08-508 39 131
E-post: svante.larsson@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Anna Skjöldebrand Ljung (OPOL)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Linus Johansson (OPOL)
Telefon: 08-508 39 301
E-post: linus.johansson@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Sven Lindeberg (L)
E-post: sven.lindeberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Amanj Mala-Ali (S)
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag