Fastighets AB Charkuteristen

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Krister Schultz (OPOL)
Ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Krister Schultz
Johan Castwall (OPOL)
Vice ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: johancastwall@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag för Johan Castwall
Oscar Lavelid (OPOL)
Ledamot
2019-10-14 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Oscar Lavelid
Catharina Gyllencreutz (OPOL)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Telefon: 08-508 29 000
E-post: catharina.gyllencreutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Catharina Gyllencreutz
Ingrid Storm (OPOL)
Suppleant
2020-01-27 — 2023-03-31
E-post: ingrid.storm@stadshusab.se
Visa alla uppdrag för Ingrid Storm
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Barbro Ernemo (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Barbro Ernemo