Kaplansbacken AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Susanne Tiderman (OPOL)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: susanne.tiderman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Susanne Tiderman
Sofie Nilvall (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: sofie.nilvall@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sofie Nilvall
Mattias Westerlund (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Mattias Westerlund
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg