Kaplansbacken AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Susanne Tiderman (OPOL)
Ordförande
2019-05-27 — 2023-03-31
E-post: susanne.tiderman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Susanne Tiderman
Sofie Nilvall (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: sofie.nilvall@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sofie Nilvall
Mattias Westerlund (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Mattias Westerlund
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisor
2022-01-31 — 2023-03-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg
Gunnar Ågren (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Gunnar Ågren