Gå till

Bolagsstyrelser

Kaplansbacken AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Kaplansbacken AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-05-27 -- 2023-03-31
Susanne Tiderman (OPOL)
E-post: susanne.tiderman@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Sofie Nilvall (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Mattias Westerlund (OPOL)
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ulf Bourker Jacobsson (M)
E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Gunnar Ågren (V)
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se, gunnaragren@me.com
Visa alla uppdrag