Gå till

Bolagsstyrelser

Kaplansbacken AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Kaplansbacken AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-04-01 -- 2019-03-31
Staffan Moberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Pia Hofmeijer (OPOL)
Bitr. avdelningschef
Telefon: 08-508 29 490
E-post: pia.hofmeijer@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-04-24 -- 2019-03-31
Sofie Nilvall (OPOL)
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Gunnar Ågren (V)
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se, gunnaragren@me.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ulf Bourker Jacobsson (M)
E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag