Kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-31 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ulrika Dahlen (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-31 — 2026-12-31
Föreläsare och kursledare
Visa alla uppdrag för Ulrika Dahlen
Gunilla Göran (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-31 — 2026-12-31
Mobil: 0732-22 42 72
E-post: gunillagoran@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Gunilla Göran
Onni Karlsson (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-31 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Onni Karlsson
Louise Lindström (OPOL), DHR
Ledamot
2023-01-31 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Louise Lindström
Carl Norrman (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-31 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Carl Norrman
Sara Shamloo Ekblad (OPOL), SRF
Ledamot
2023-01-31 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Sara Shamloo Ekblad
Anne Sjökvist (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-31 — 2026-12-31
Ledamot funktionshinderrådet HRF
Visa alla uppdrag för Anne Sjökvist