Farstas råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jaan Kaur (OPOL), DHR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070 234 39 75
E-post: jaankaur1@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jaan Kaur
Anne Sjökvist (OPOL), FR
Ledamot-Org
2022-02-10 — 2022-12-31
Ledamot funktionshinderrådet HRF
E-post: annesjokvist1@yahoo.se
Visa alla uppdrag för Anne Sjökvist
Lena Nisula Wester (OPOL), SRF
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070 610 60 85
E-post: lena.nisula.wester@srf.nu
Visa alla uppdrag för Lena Nisula Wester
Beatrice Kolijn (OPOL), DHR
Ledamot-Org
2019-05-23 — 2022-12-31
Mobil: 073 645 29 96
E-post: kolijnb@gmail.com
Visa alla uppdrag för Beatrice Kolijn
Marie Korsén (OPOL), FR
Ledamot-Org
2020-03-05 — 2022-12-31
Mobil: 076 117 20 60
E-post: mkorsen@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Marie Korsén
Anton Ullvin (OPOL), FR
Ledamot-Org
2021-12-16 — 2022-12-31
E-post: anton.ullvin@fhdbf.se
Visa alla uppdrag för Anton Ullvin
Vakant (OPOL)
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31