Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Farstas råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Farstas råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Jaan Kaur (OPOL), DHR
Mobil: 070 234 39 75
E-post: jaankaur1@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Blazena Westerlund (OPOL), FR
Mobil: 070 775 53 03
E-post: blazena.westerlund@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Lena Nisula Wester (OPOL), SRF
Mobil: 070 610 60 85
E-post: lena.nisula.wester@srf.nu
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-05-23 -- 2022-12-31
Beatrice Kolijn (OPOL), DHR
Mobil: 073 645 29 96
E-post: beatricekolijn@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-03-05 -- 2022-12-31
Marie Korsén (OPOL), FR
Mobil: 076 117 20 60
E-post: mkorsen@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Vakant (OPOL)

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Vakant (OPOL)