Fastighetsnämndens och miljö- & hälsoskyddsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Stefan Mattsson (OPOL), SRF
Ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Stefan Mattsson
Dolores Back (OPOL), FR
Vice ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Dolores Back
Amir Amirriazi (OPOL), DHR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-424 02 29
E-post: amirriazi@dhrs.se
Visa alla uppdrag för Amir Amirriazi
Jesper Kihlberg (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Jesper Kihlberg
Britt-Inger Stjernström (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Britt-Inger Stjernström
Eva Söderbärj (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0739-83 85 82
Visa alla uppdrag för Eva Söderbärj
Teresa Melin (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Teresa Melin