Fastighetsnämndens och miljö- & hälsoskyddsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Stefan Mattsson (OPOL), SRF
Ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Stefan Mattsson
Dolores Back (OPOL), FR
Vice ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Dolores Back
Eva Söderbärj (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 0739-83 85 82
Visa alla uppdrag för Eva Söderbärj
Karin Lemberg (OPOL), DHR
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Karin Lemberg
Lena Roos (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Lena Roos
Britt-Inger Stjernström (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Britt-Inger Stjernström
Uno Olofsson (OPOL), FR
Ledamot
2023-09-26 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Uno Olofsson