Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Fastighetsnämndens och miljö- & hälsoskyddsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2011-01-01 - 2014-12-31

Gå till Fastighetsnämndens och miljö- & hälsoskyddsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-01-01 -- 2018-12-31
Stefan Mattsson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2015-01-01 -- 2018-12-31
Dolores Back (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Amir Amirriazi (OPOL)
Mobil: 070-424 02 29
E-post: amirriazi@dhrs.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Britt-Marie Karlsson (OPOL)
E-post: kansli@hsostockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-09-02 -- 2018-12-31
Jesper Kihlberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Britt-Inger Stjernström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Eva Söderbärj (OPOL)
Mobil: 0739-83 85 82
E-post: evasbj@swipnet.se
Visa alla uppdrag