Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Kulturnämndens arkivutskott

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Kulturnämndens arkivutskott

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-02-12 -- 2022-12-31
Hanna Gerdes (L)
E-post: hanna.gerdes@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-02-12 -- 2022-12-31
Torun Boucher (V)
Telefon: 08-508 29 121
Mobil: 076-1229121
E-post: torun.boucher@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-12 -- 2022-12-31
Kristina Lutz (M)
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-02-18 -- 2022-12-31
Diana Van (C)
E-post: Diana.Van@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-02-18 -- 2022-12-31
Margareta Stavling (S)
PA-konsult
Mobil: 076-803 20 99
E-post: margareta.stavling@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-02-12 -- 2022-12-31
Micke Seid (MP)
Mobil: 070-544 66 40
E-post: micke.seid@mp.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-02-18 -- 2022-12-31
Johanna Holmdahl (KD)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-02-12 -- 2022-12-31
Mariam Asghari (S)
Visa alla uppdrag