Kulturnämndens arkivutskott

Mandatperiod: 2023-01-31 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Magnus Nilsson (V)
Ordförande
2023-09-05 — 2026-12-31
E-post: magnuspn@gmail.com
Visa alla uppdrag för Magnus Nilsson
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Vice ordförande
2024-02-20 — 2026-12-31
jurist, kommunfullm
E-post: Isabel.smedberg-palmqvist@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Isabel Smedberg-Palmqvist
Kevin Wyn-Jones (S)
Ledamot
2023-01-31 — 2026-12-31
E-post: wynjoneskevin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Kevin Wyn-Jones
Esme Güler (S)
Ledamot
2023-12-12 — 2026-12-31
Folkrörelsenutvecklare
E-post: esme_guler@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Esme Güler
Kristina Lutz (M)
Ledamot
2023-01-31 — 2026-12-31
Mobil: 070 312 61 24
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kristina Lutz
Alma Carlsson (S)
Ersättare
2023-01-31 — 2026-12-31
E-post: alma.carlsson@icloud.com
Visa alla uppdrag för Alma Carlsson
Marja Sandin-Wester (MP)
Ersättare
2023-01-31 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Marja Sandin-Wester
Sandra Bergendorff (C)
Ersättare
2023-01-31 — 2026-12-31
E-post: sandra.bergendorff@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Sandra Bergendorff