Kulturnämndens arkivutskott

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jonas Naddebo (C)
Ordförande
2022-04-01 — 2022-12-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Torun Boucher (V)
Vice ordförande
2019-02-12 — 2022-12-31
Telefon: 08-508 29 121
Mobil: 076-1229121
E-post: torun.boucher@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Torun Boucher
Kristina Lutz (M)
Ledamot
2019-02-12 — 2022-12-31
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kristina Lutz
Diana Van (C)
Ledamot
2020-02-18 — 2022-12-31
E-post: Diana.Van@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Diana Van
Margareta Stavling (S)
Ledamot
2020-02-18 — 2022-12-31
PA-konsult
Mobil: 076-803 20 99
E-post: margareta.stavling@telia.com
Visa alla uppdrag för Margareta Stavling
Micke Seid (MP)
Ersättare
2019-02-12 — 2022-12-31
Mobil: 070-544 66 40
E-post: micke.seid@mp.se
Visa alla uppdrag för Micke Seid
Steven Crosson (KD)
Ersättare
2021-04-28 — 2022-12-31
E-post: stevencrosson@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Steven Crosson
Mariam Asghari (S)
Ersättare
2019-02-12 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Mariam Asghari