Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Kulturnämndens arkivutskott

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Kulturnämndens arkivutskott

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-13 -- 2018-12-31
Hanna Gerdes (L)
E-post: hanna.gerdes@folkpartiet.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-13 -- 2018-12-31
Salar Rashid (S)
Ledamot av kommunfullmäktige
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-27 -- 2018-12-31
Johan Nilsson (M)
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-06-15 -- 2018-12-31
Micke Seid (MP)
Mobil: 070-544 66 40
E-post: micke.seid@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-30 -- 2018-12-31
Heinz Spira (V)
E-post: heinzspira@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-01-27 -- 2018-12-31
Kristina Lutz (M)
Mobil: 070-312 61 24
E-post: kristina.lutz@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-10-13 -- 2018-12-31
Michael Erik Svensson (MP)
E-post: msvenssonmp@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-01-27 -- 2018-12-31
Inga Näslund (S)
Mobil: 070-6257794
E-post: inga@charlamov.com
Visa alla uppdrag