Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Kommittén för Stockholmia – forskning och förlag

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2019-02-12 -- 2022-12-31
Svante Linusson (C)
E-post: svante.linusson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-12 -- 2022-12-31
Torun Boucher (V)
Telefon: 08-508 29 121
Mobil: 076-1229121
E-post: torun.boucher@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-12 -- 2022-12-31
Pelle Björklund (OPOL)
Verkst direktör
Telefon: 08-508 370 00
Mobil: 076-123 70 10
E-post: pelle.bjorklund@svenskabostader.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-12 -- 2022-12-31
Anna Götlind (OPOL)
Ledamot
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-12 -- 2022-12-31
Mats Hayen (OPOL)
Ledamot
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-12 -- 2022-12-31
Agneta Lundin (OPOL)
Visa alla uppdrag