Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Kommittén för Stockholmia – forskning och förlag

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2015-01-27 -- 2018-12-31
Anders Johnson (L)
Skriftställare
E-post: anders@skriftstallet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-27 -- 2018-12-31
Gunnel Färm (S)
E-post: gunnel.farm@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-27 -- 2018-12-31
Pelle Björklund (OPOL)
Verkst direktör
Telefon: 08-508 370 00
Mobil: 076-123 70 10
E-post: pelle.bjorklund@svenskabostader.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-27 -- 2018-12-31
Anna Götlind (OPOL)
Ledamot
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-27 -- 2018-12-31
Mats Hayen (OPOL)
Ledamot
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-27 -- 2018-12-31
Agneta Lundin (OPOL)
Visa alla uppdrag