Kommittén för Stockholmia – forskning och förlag

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Svante Linusson (C)
Ledamot
2019-02-12 — 2022-12-31
E-post: svante.linusson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Svante Linusson
Torun Boucher (V)
Ledamot
2019-02-12 — 2022-12-31
Telefon: 08-508 29 121
Mobil: 076-1229121
E-post: torun.boucher@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Torun Boucher
Pelle Björklund (OPOL)
Ledamot
2019-02-12 — 2022-12-31
Verkst direktör
Telefon: 08-508 370 00
Mobil: 076-123 70 10
E-post: pelle.bjorklund@svenskabostader.se
Visa alla uppdrag för Pelle Björklund
Anna Götlind (OPOL)
Ledamot
2019-02-12 — 2022-12-31
Ledamot
Visa alla uppdrag för Anna Götlind
Mats Hayen (OPOL)
Ledamot
2019-02-12 — 2022-12-31
Ledamot
Visa alla uppdrag för Mats Hayen
Agneta Lundin (OPOL)
Ledamot
2019-02-12 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Agneta Lundin