Rinkeby-Kista råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Pia Olsson (OPOL), RSMH
Ordförande-Org
2020-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Pia Olsson
Avraam Lazaridis (OPOL), FR
Vice ordförande-Org
2020-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Avraam Lazaridis
Göran Gustafsson (OPOL), SRF
Ledamot-Org
2020-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Göran Gustafsson
Yvonne Plazovnik (OPOL), DHR
Ledamot-Org
2020-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Yvonne Plazovnik
Vakant (OPOL)
Ledamot-Org
2020-01-01 — 2022-12-31
Vakant (OPOL)
Ledamot-Org
2020-01-01 — 2022-12-31
Vakant (OPOL)
Ledamot-Org
2020-01-01 — 2022-12-31