Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Rinkeby-Kista råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Rinkeby-Kista råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2020-01-01 -- 2022-12-31
Pia Olsson (OPOL), RSMH
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2020-01-01 -- 2022-12-31
Avraam Lazaridis (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2022-12-31
Göran Gustafsson (OPOL), SRF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2022-12-31
Yvonne Plazovnik (OPOL), DHR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2022-12-31
Vakant (OPOL)

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2022-12-31
Vakant (OPOL)

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2022-12-31
Vakant (OPOL)