Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Rinkeby-Kista råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Rinkeby-Kista råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)