Socialnämnden, Överförmyndarnämnden och Äldrenämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2011-01-01 - 2014-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Lena Huss (OPOL), FR
Ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lena Huss
Nils Duwähl (OPOL), FR
Vice ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Tg-konsult
Mobil: 0739-81 99 34
E-post: nisse.duwahl@dhrs.se
Visa alla uppdrag för Nils Duwähl
Niklas Bjurström (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Niklas Bjurström
Torbjörn Dacke (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Torbjörn Dacke
Gunnar Sandström (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: gurra.sandstrom@telia.com
Visa alla uppdrag för Gunnar Sandström
Henrik Sundqvist (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Henrik Sundqvist
Gunilla Jarehult (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Gunilla Jarehult