Socialnämnden, Överförmyndarnämnden och Äldrenämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-02 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Torbjörn Dacke (OPOL)
Ordförande
2023-03-16 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Torbjörn Dacke
Niklas Bjurström (OPOL)
Vice ordförande
2023-03-16 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Niklas Bjurström
Nils Duwähl (OPOL)
Ledamot
2023-01-02 — 2026-12-31
Tg-konsult
Mobil: 0739-81 99 34
E-post: nisse.duwahl@dhrs.se
Visa alla uppdrag för Nils Duwähl
Micaela Kedhammar (OPOL)
Ledamot
2023-04-28 — 2026-12-31
E-post: kedhammar@gmail.com
Visa alla uppdrag för Micaela Kedhammar
Gunnar Sandström (OPOL)
Ledamot
2023-01-02 — 2026-12-31
E-post: gurra.sandstrom@telia.com
Visa alla uppdrag för Gunnar Sandström
Gunilla Antemar (OPOL)
Ledamot
2023-01-02 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Gunilla Antemar
Elsa Brunemalm (OPOL)
Ledamot
2023-01-02 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Elsa Brunemalm