Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Rinkeby-Kista sociala delegation


Gå till Rinkeby-Kista sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-02 -- 2018-12-31
Kerstin Aggefors (S)
projektledare
Mobil: 070-797 61 21
E-post: kerstin.aggefors@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-01-02 -- 2018-12-31
Kerstin Thufvesson (M)
Civilekonom
E-post: kerstin.thufvesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Staffan Svärd (S)
Pensionär
Mobil: 0706338959
E-post: staffan.svard@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Martin Michel (MP)
Landskapsarkitekt
Mobil: 070-247 23 56
E-post: martin.michel@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Niklas Thorén (V)
Mobil: 073-059 99 45
E-post: niklas_thoren@live.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Mats Rydelius (M)
Mobil: 070-226 30 78
E-post: rydelius@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Jean-Robert Nino (M)
Mobil: 0739201601
E-post: jean-robert.nino@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-02 -- 2018-12-31
Soma Amin (S)
E-post: soma.amin@jarfalla.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-02 -- 2018-12-31
Tomas Beer (MP)
fritidspedagog
Mobil: 070-755 95 91
E-post: tomas_beer@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-02 -- 2018-12-31
Basit Choudhury (M)
Mobil: 0730-30 78 01
E-post: basit_choudhury@hotmail.com
Visa alla uppdrag