Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Rinkeby-Kista sociala delegation


Gå till Rinkeby-Kista sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kerstin Thufvesson (M)
Civilekonom
E-post: kerstin.thufvesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kerstin Aggefors (S)
projektledare
Mobil: 070-797 61 21
E-post: kerstin.aggefors@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mauritz Jokela (M)
Lantmätare
Mobil: 076-7799868
E-post: mauritz.jokela@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Vakant (L)

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Martin Michel (MP)
Landskapsarkitekt
Mobil: 070-247 23 56
E-post: martin.michel@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kyllikki Iroegbu (S)
E-post: kyllikki.iroegbu@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Helene Wildner (V)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jean-Robert Nino (M)
Mobil: 0739201601
E-post: jean.robert.nino@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Elisabeth Hellström (M)
E-post: elisabeth_hellstrom@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Estanislao Mboro (S)
Mobil: 0707766297
E-post: estanislao.mboro@stockholm.se
Visa alla uppdrag