Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Rinkeby-Kista sociala delegation


Gå till Rinkeby-Kista sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-02-01 -- 2019-12-31
Kerstin Thufvesson (M)
Civilekonom
E-post: kerstin.thufvesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Kerstin Aggefors (S)
projektledare
Mobil: 070-797 61 21
E-post: kerstin.aggefors@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Jean-Robert Nino (M)
Mobil: 0739201601
E-post: jean.robert.nino@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Aleks Sakala (M)
IT Projektledare
Telefon: 0705-22 43 45
E-post: sakala@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Martin Michel (MP)
Landskapsarkitekt
Mobil: 070-247 23 56
E-post: martin.michel@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Kyllikki Iroegbu (S)
E-post: kyllikki.iroegbu@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Helene Wildner (V)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Basit Choudhury (M)
Mobil: 0730-30 78 01
E-post: basit_choudhury@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-04-12 -- 2019-12-31
Mauritz Jokela (M)
Lantmätare
Mobil: 076-7799868
E-post: mauritz.jokela@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Ahmed Sharaf Abdi (V)
E-post: Ahmed.sharaf@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag