Arbetsmarknadsnämndens råd för funktionshinderfrågor


(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Bengt Lyngbäck (OPOL), FR
Ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Bengt Lyngbäck
Ann-Cristin Broberg (OPOL), FR
Vice ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Ann-Cristin Broberg
Ahmed Cherif (OPOL), FHDBF
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Ahmed Cherif
Andreas Nyhlén (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Andreas Nyhlén
Anna Palmborg (OPOL), DHR
Ledamot
2023-08-29 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Anna Palmborg
Sven Zachari (OPOL), SRF
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Sven Zachari
Doaa Zatara (OPOL), SRF
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Doaa Zatara