Arbetsmarknadsnämndens råd för funktionshinderfrågor


(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Bengt Lyngbäck (OPOL), FR
Ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Bengt Lyngbäck
Louise Lindström (OPOL), DHR
Vice ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Louise Lindström
Ann-Cristin Broberg (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ann-Cristin Broberg
Sirkka Husso (OPOL), SRF
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Sirkka Husso
Kristofer Erlandsson (OPOL), AASS
Ledamot
2020-04-21 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Kristofer Erlandsson
Ahmed Cherif (OPOL), FHDBF
Ledamot
2022-06-15 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ahmed Cherif