Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Arbetsmarknadsnämndens råd för funktionshinderfrågor


Gå till Arbetsmarknadsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Bengt Lyngbäck (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Louise Lindström (OPOL), DHR
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ann-Cristin Broberg (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Sirkka Husso (OPOL), SRF
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-04-21 -- 2022-12-31
Kristofer Erlandsson (OPOL), AASS
Visa alla uppdrag