Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Hägersten-Liljeholmens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Hägersten-Liljeholmens råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Anders Nordmark (OPOL), HSO
Telefon: 070-682 18 42
E-post: ordpussel@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Kerstin Hållbus (OPOL), HSO
Mobil: 076-22 86 861
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Gunborg Johansson (OPOL), HSO
Mobil: 0762-13 13 99
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lilia Kalmér (OPOL), HSO
E-post: liliakalmer@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Eva Larsson (OPOL), HSO
Ledamot
Telefon: 08-88 49 87
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Bo Nässlander (OPOL), HSO
Telefon: 08-25 56 20
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Kent Malmqvist (OPOL), DHR
Mobil: 073-658 01 86
Visa alla uppdrag