Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Hägersten-Liljeholmens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Hägersten-Liljeholmens råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Anders Nordmark (OPOL), FR
Telefon: 070-682 18 42
E-post: ordpussel@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Gunborg Johansson (OPOL), FR
Mobil: 0762-13 13 99
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Berit Andersson (OPOL), SRF
Mobil: 070-59 58 605
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Birgitta Björklund (OPOL), FR
Mobil: 070-26 08 246
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Isabel Engwall (OPOL), FR
Kommunikatör/Säljare
E-post: isabel.engwall@icloud.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Kent Malmqvist (OPOL), DHR
Mobil: 073-658 01 86
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-04-30 -- 2022-12-31
Anita Tisell (OPOL), RSMH
Visa alla uppdrag