Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Jan Lamby (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Göran Gustafsson (OPOL), SRF
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Amir Amirriazi (OPOL), DHR
Mobil: 070-424 02 29
E-post: amirriazi@dhrs.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Bengt Håkansson (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Håkan Jarmar (OPOL), FR
E-post: hakan.jarmar10@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Lars Persson (OPOL), FR
E-post: lassep47@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ulf Uddsten (OPOL), FR
Visa alla uppdrag