Stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jan Lamby (OPOL), FR
Ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Jan Lamby
Karin Lemberg (OPOL), AASS
Vice ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Karin Lemberg
Monicka Zachari (OPOL), SRF
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Monicka Zachari
Bengt Håkansson (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Bengt Håkansson
Håkan Jarmar (OPOL), RSMH
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: hakan.jarmar10@gmail.com
Visa alla uppdrag för Håkan Jarmar
Micaela Kedhammar (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: kedhammar@gmail.com
Visa alla uppdrag för Micaela Kedhammar