Stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jan Lamby (OPOL), FR
Ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Jan Lamby
Göran Gustafsson (OPOL), SRF
Vice ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Göran Gustafsson
Amir Amirriazi (OPOL), DHR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-424 02 29
E-post: amirriazi@dhrs.se
Visa alla uppdrag för Amir Amirriazi
Monicka Zachari (OPOL), FR
Ledamot
2021-09-15 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Monicka Zachari
Bengt Håkansson (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Bengt Håkansson
Håkan Jarmar (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: hakan.jarmar10@gmail.com
Visa alla uppdrag för Håkan Jarmar
Monicka Zachari (OPOL), FR
Ledamot
2021-09-30 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Monicka Zachari
Ulf Uddsten (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ulf Uddsten