Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Älvsjö pensionärsråd

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-06-30

Gå till Älvsjö pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2020-01-01 -- 2020-06-30
Inger Stenelo (OPOL), PRO
Mobil: 073-769 27 25
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2020-01-01 -- 2020-06-30
Ingrid Uddén (OPOL), PRO
Mobil: 070-767 81 87
E-post: ingrid.udden@tele2.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-06-30
Lillemor Tholander (OPOL), SPF
E-post: lillemor.tholander@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-06-30
Torbjörn Sundsgård (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-06-30
Christina Björklund (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-06-30
Maria Renmyr (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-06-30
Sune Pettersson (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag