Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Älvsjö pensionärsråd

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Älvsjö pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Inger Stenelo (OPOL), PRO
Mobil: 073-769 27 25
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Ingrid Uddén (OPOL), PRO
Mobil: 070-767 81 87
E-post: ingrid.udden@tele2.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Lillemor Tholander (OPOL), SPF
E-post: lillemor.tholander@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Torbjörn Sundsgård (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Marianne Lindqvist (OPOL), SKPF
E-post: marianne-lindqvist@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Maria Renmyr (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Christina Björklund (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag