Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Älvsjö sociala delegation

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Älvsjö sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Viktor Morawski (MP)
Mobil: 070-888 81 85
E-post: viktor.morawski@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Torbjörn Erbe (M)
IT Konsult
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Helena Stenbeck Nilsson (M)
Mobil: 0730845940
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anna Engelbert (L)
E-post: anna.gs.engelbert@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Gun Högbacke (S)
E-post: gunhogbacke@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Güler Alici (S)
Telefon: 508 35 847
Mobil: 0768778402
E-post: guleralici@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jonas Santesson (V)
Mobil: 070-758 95 60
E-post: jonas.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Matilda Berg Pulls (M)
Mobil: 0707401121
E-post: matildapulls@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Vakant (MP)

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Evy Kjellberg (C)
Mobil: 070-340 47 63
E-post: evy.kjellberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Bo Sehlin (S)
Kvalitetsingenjör
E-post: bo.sehlin@telia.com
Visa alla uppdrag