Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Älvsjö sociala delegation

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-06-30

Gå till Älvsjö sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-01-01 -- 2020-06-30
Torbjörn Erbe (M)
IT Konsult
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-01-01 -- 2020-06-30
Güler Alici (S)
Telefon: 508 35 847
Mobil: 0768778402
E-post: guler.alici@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-06-30
Matilda Berg Pulls (M)
Mobil: 0707401121
E-post: pulls.matilda.josefi.berg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-06-30
Pernilla Enebrink (L)
E-post: pernilla.enebrink@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-06-30
Holger von Fircks (MP)
E-post: holgervf.mp@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-06-30
Gun Högbacke (S)
E-post: gun.hogbacke@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-06-30
Johanna Ejdefur (V)
Student
E-post: johanna.ejdefur@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-06-30
Robert Stahre (M)
Konsult digitalisering
Mobil: 070-560 58 03
E-post: anders.robert.stahre@stockholm.se, robert.stahre@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-06-30
Evy Kjellberg (C)
Mobil: 070-340 47 63
E-post: evy.kjellberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-06-30
Bo Sehlin (S)
Kvalitetsingenjör/pensionär
E-post: bo.sehlin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-06-30
Mattias Håkansson (V)
Bussförare
E-post: mattias.hakansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag