Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Älvsjö sociala delegation

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Älvsjö sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Torbjörn Erbe (M)
IT Konsult
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Güler Alici (S)
Telefon: 508 35 847
Mobil: 0768778402
E-post: guleralici@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Matilda Berg Pulls (M)
Mobil: 0707401121
E-post: matildapulls@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Pernilla Enebrink (L)
E-post: pernilla.enebrink@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Holger von Fircks (MP)
E-post: holgervf.mp@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Gun Högbacke (S)
E-post: gunhogbacke@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Johanna Ejdefur (V)
Student
E-post: johannaejdefur.vansterpartiet@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Robert Stahre (M)
Konsult digitalisering
Mobil: 070-560 58 03
E-post: robert.stahre@hotmail.com, eserost@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Evy Kjellberg (C)
Mobil: 070-340 47 63
E-post: evy.kjellberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Bo Sehlin (S)
Kvalitetsingenjör
E-post: bo.sehlin@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mattias Håkansson (V)
Bussförare
E-post: mattias.hakansson@bahnhof.se
Visa alla uppdrag