Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshindersfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anders Nordmark (OPOL)
Ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
Telefon: 070-682 18 42
E-post: ordpussel@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Nordmark
Lillemor Högselius (OPOL)
1:e vice ordförande
2023-06-12 — 2023-12-31
Mobil: 070-244 18 10
E-post: lillemorhogselius@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Lillemor Högselius
Susanne Grandby Klövfors (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Susanne Grandby Klövfors
Vladimir Simai (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Vladimir Simai
Monika Slätt (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: monika.slaett@fhdbf.se
Visa alla uppdrag för Monika Slätt
Håkan Jarmar (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: hakan.jarmar10@gmail.com
Visa alla uppdrag för Håkan Jarmar
Uno Olofsson (OPOL)
Ledamot
2023-06-12 — 2023-12-31
Mobil: 070-404 82 46
E-post: uno_olofsson@spray.se
Visa alla uppdrag för Uno Olofsson