Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshindersfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anders Nordmark (OPOL)
Ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Telefon: 070-682 18 42
E-post: ordpussel@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Nordmark
Anita Runesved (OPOL)
1:e vice ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Anita Runesved
Lillemor Högselius (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-244 18 10
E-post: lillemorhogselius@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Lillemor Högselius
Louise Lindström (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Louise Lindström
Uno Olofsson (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-404 82 46
E-post: uno_olofsson@spray.se
Visa alla uppdrag för Uno Olofsson
Vladimir Simai (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Vladimir Simai