Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshindersfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Susanne Grandby Klövfors (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Susanne Grandby Klövfors
Håkan Jarmar (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: hakan.jarmar10@gmail.com
Visa alla uppdrag för Håkan Jarmar
Uno Olofsson (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 070-404 82 46
E-post: uno_olofsson@spray.se
Visa alla uppdrag för Uno Olofsson