Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshindersfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshindersfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Anders Nordmark (OPOL)
Telefon: 070-682 18 42
E-post: ordpussel@gmail.com
Visa alla uppdrag

1:e vice ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Anita Runesved (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Lillemor Högselius (OPOL)
Mobil: 070-244 18 10
E-post: lillemorhogselius@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Louise Lindström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Uno Olofsson (OPOL)
Mobil: 070-404 82 46
E-post: uno_olofsson@spray.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Vladimir Simai (OPOL)
Visa alla uppdrag