Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Bertil Orrby (OPOL)
Ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Ledamot FHR
Knäckepilsgränd 118
165 77
Hässelby
Telefon: 070-589 92 18
E-post: bertil.orrby@gmail.com
Visa alla uppdrag för Bertil Orrby
Anna Quarnström (OPOL)
Vice ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: anna.quarnstrom@hrfstockholm.se
Visa alla uppdrag för Anna Quarnström
Liz Adams Lyngbäck (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Ledamot
Visa alla uppdrag för Liz Adams Lyngbäck
Susanna Cederquist (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Susanna Cederquist
Carola Gioti (OPOL)
Ledamot
2021-08-26 — 2022-12-31
Mobil: 073-7261146
E-post: carolagioti@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Carola Gioti
Agnes Serfözö (OPOL)
Ledamot
2022-06-09 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Agnes Serfözö
Vakant (OPOL)
Ledamot
2022-06-09 — 2022-12-31