Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Bertil Orrby (OPOL), FR
Ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
Ledamot FHR
Knäckepilsgränd 118
165 77
Hässelby
Telefon: 070-589 92 18
E-post: bertil.orrby@gmail.com
Visa alla uppdrag för Bertil Orrby
Agnes Serfözö (OPOL), FR
Vice ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Agnes Serfözö
Liz Adams Lyngbäck (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Ledamot
Visa alla uppdrag för Liz Adams Lyngbäck
Rakel Eriksson (OPOL), SRF
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Rakel Eriksson
Elin Evander (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Elin Evander
Onni Karlsson (OPOL), DHR
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Onni Karlsson
Leonore Nyström (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Leonore Nyström