Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2011-01-01 - 2014-12-31

Gå till Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-01-01 -- 2018-12-31
Kerstin Krebs (OPOL)
Telefon: 08-654 13 16
E-post: kerstin.krebs@telia.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2015-01-01 -- 2018-12-31
Tommy von Hellens (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Susanna Cederquist (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-04-19 -- 2018-12-31
Anna Quarnström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Annika Stridh (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-10-19 -- 2018-12-31
Henrik Sundqvist (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Solbritt Östergren (OPOL)
Visa alla uppdrag