Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Bertil Orrby (OPOL)
Ledamot FHR
Knäckepilsgränd 118
165 77
Hässelby
Telefon: 070-589 92 18
E-post: bertil.orrby@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Anna Quarnström (OPOL)
E-post: anna.quarnstrom@hrfstockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Liz Adams Lyngbäck (OPOL)
Ledamot
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Susanna Cederquist (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Annika Stridh (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Vakant (OPOL)

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Vakant (OPOL)