Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Bertil Orrby (OPOL)
Ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
Ledamot FHR
Knäckepilsgränd 118
165 77
Hässelby
Telefon: 070-589 92 18
E-post: bertil.orrby@gmail.com
Visa alla uppdrag för Bertil Orrby
Agnes Serfözö (OPOL)
Vice ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Agnes Serfözö
Liz Adams Lyngbäck (OPOL)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Ledamot
Visa alla uppdrag för Liz Adams Lyngbäck
Leonore Nyström (OPOL)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Leonore Nyström
Onni Karlsson (OPOL)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Onni Karlsson
Elin Evander (OPOL)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Elin Evander
Rakel Eriksson (OPOL)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Rakel Eriksson