Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Norrmalms råd för funktionshindersfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Norrmalms råd för funktionshindersfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Erik Edlund (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Louise Lindström (OPOL), DHR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Monicka Zachari (OPOL), SRF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Kirsi Leijonmarck (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Gunilla Jarehult (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-09-26 -- 2022-12-31
Leonore Nyström (OPOL), FR
Visa alla uppdrag