Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Norrmalms råd för funktionshindersfrågor

Mandatperiod: 2011-01-01 - 2014-12-31

Gå till Norrmalms råd för funktionshindersfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Louise Lindström (OPOL), DHR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Pia Olsson (OPOL), HSO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Monicka Zachari (OPOL), SRF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Ulrika Pohl Andersson (OPOL), HSO
E-post: ulrika.pa@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lena Huss (OPOL), HSO
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag