Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Bromma råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Bromma råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2015-11-17 -- 2018-12-31
Britt-Marie Karlsson (OPOL)
E-post: kansli@hsostockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Annika Symreng (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Jesper Kihlberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jan Klingström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Gull-Britt Lindahl (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Ingmarie Matsson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Sture Svensson (OPOL)
Visa alla uppdrag