Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Bromma råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Bromma råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Vice ordförande-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Magnus Lindmark (OPOL), SRF
herr
E-post: magnus.lindmark@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Torbjörn Dacke (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Jesper Kihlberg (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Jan Klingström (OPOL), DHR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Gull-Britt Lindahl (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ingmarie Matsson (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Jesper Strömgren (OPOL), FR
Visa alla uppdrag