Bromma råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Magnus Lindmark (OPOL), SRF
Vice ordförande-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
herr
E-post: magnus.lindmark@comhem.se
Visa alla uppdrag för Magnus Lindmark
Torbjörn Dacke (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Torbjörn Dacke
Jesper Kihlberg (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Jesper Kihlberg
Gull-Britt Lindahl (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Gull-Britt Lindahl
Ingmarie Matsson (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ingmarie Matsson
Jesper Strömgren (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Jesper Strömgren
Annika Symreng (OPOL), DHR
Ledamot-Org
2021-04-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Annika Symreng