Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade

Mandatperiod: 2021-02-04 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Arne Genschou (M)
Ordförande
2022-01-28 — 2022-12-31
Konsult
Telefon: 0708-190217
E-post: arne.genschou@telia.com
Visa alla uppdrag för Arne Genschou
Emilia Wikström Melin (S)
Vice ordförande
2022-01-28 — 2022-12-31
E-post: emiliawm@gmail.com
Visa alla uppdrag för Emilia Wikström Melin
Kristina Lutz (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kristina Lutz
Vakant (M)
Ledamot
2022-05-31 — 2022-12-31
Björn Ljung (L)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag för Björn Ljung
Cecilia Obermüller (MP)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
miljöutredare
Telefon: 070-765 20 40
E-post: cecilia.obermuller@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Cecilia Obermüller
Fredrik Lindstål (C)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Fredrik Lindstål
Mikael Valier (KD)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: mikael.valier@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Mikael Valier
Daniel Agustin Vencu Velasquez Castro (S)
Ledamot
2022-01-28 — 2022-12-31
E-post: daniel.vencu.velasquez.castro@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniel Agustin Vencu Velasquez Castro
Isabelle Ljungberg (S)
Ledamot
2022-01-28 — 2022-12-31
E-post: isabelle.ljungberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Isabelle Ljungberg
Sara Stenudd (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Gruppledare
Telefon: 0761229118
E-post: sara.stenudd@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sara Stenudd
Maria Hannäs (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
jourhandläggare
Mobil: 076-796 62 00
E-post: maria.hannas@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Hannäs
Peter Wallmark (SD)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: peter.wallmark@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Peter Wallmark
Joakim Larsson (M)
Ersättare
2022-01-28 — 2022-12-31
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Joakim Larsson
Linda Jonsson (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: linda.jonsson@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Linda Jonsson
Mikael Eskman (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Civ.ek.
Mobil: 0707344199
E-post: mikael.eskman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mikael Eskman
Ingebrikt Sjövik (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Officer
E-post: ingebrikt.sjovik@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ingebrikt Sjövik
André Nilsson (L)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Ekonom
E-post: andre.nilsson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för André Nilsson
Lennart Tonell (MP)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 073-98 98 008
E-post: lennart.tonell@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lennart Tonell
Erik Sarfors (C)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Verksamhetsutvecklare
E-post: erik.sarfors@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Erik Sarfors
Jan Valeskog (S)
Ersättare
2022-01-28 — 2022-12-31
Oppositionsborgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Valeskog
Lisa Carlsson (S)
Ersättare
2022-01-28 — 2022-12-31
E-post: lisa.pa.las@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lisa Carlsson
Ulf Walther (S)
Ersättare
2022-01-28 — 2022-12-31
Mobil: 0761214985
E-post: ulf.walther@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulf Walther
Jonas Santesson (V)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-758 95 60
E-post: jonas.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Santesson
Jerker Söderlind (SD)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Arkitekt SAR/MSA
E-post: jerker.soderlind@sd.se
Visa alla uppdrag för Jerker Söderlind
Jessica Smaaland (Fi)
Ersättare
2022-01-31 — 2022-12-31
E-post: jessica.smaaland@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag för Jessica Smaaland