Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Östermalms råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2011-01-01 - 2014-12-31

Gå till Östermalms råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Jan Delvert (OPOL)
E-post: jan.delvert@kalejdo.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Elisabeth Aguado (OPOL)
ledamot
E-post: aguadoelisa@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Christina Barthlow (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Carina Björklund (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Anders Carlsson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Svante Norbäck (OPOL)
ledamot
Mobil: 073-088 12 73
E-post: svante.norback@live.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Anita Runesved (OPOL)
Visa alla uppdrag