Östermalms råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2011-01-01 - 2014-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jan Delvert (OPOL), FR
Ordförande-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: jan.delvert@kalejdo.se
Visa alla uppdrag för Jan Delvert
Christina Barthlow (OPOL), DHR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Christina Barthlow
Carina Björklund (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Carina Björklund
Kirsi Leijonmarck (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Kirsi Leijonmarck
Anita Runesved (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Anita Runesved
Lena Rösell (OPOL), SRF
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Lena Rösell