Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Östermalms råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2011-01-01 - 2014-12-31

Gå till Östermalms råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Jan Delvert (OPOL), FR
E-post: jan.delvert@kalejdo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Christina Barthlow (OPOL), DHR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Carina Björklund (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Kirsi Leijonmarck (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Anita Runesved (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Lena Rösell (OPOL), SRF
Visa alla uppdrag