Östermalms råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2011-01-01 - 2014-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jan Delvert (OPOL), FR
Ordförande-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: jan.delvert@kalejdo.se
Visa alla uppdrag för Jan Delvert
Stefan Fagerström (OPOL)
Vice ordförande-Org
2022-05-31 — 2022-12-31
Telefon: 070-8390767
E-post: stefan.fagerstrom@fubstockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Fagerström
Carina Björklund (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Carina Björklund
Anita Runesved (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Anita Runesved
Lena Rösell (OPOL), SRF
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Lena Rösell
Vakant (OPOL)
Ledamot-Org
2022-05-31 — 2022-12-31
Vakant (OPOL)
Ledamot-Org
2022-05-31 — 2022-12-31