Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Norrmalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31

Gå till Norrmalms pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Lisbeth Lidbom (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Siv Edenrud (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Annika Nygren (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Margareta Swerre (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Marie-Louise Andersén (OPOL), SKPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
louise sylvan (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Agneta Leining Granstrand (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
maj lundberg (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Margareta Sjöberg (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Valeri Surell (OPOL), RPG
Visa alla uppdrag