Trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Lena Huss (OPOL)
Ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lena Huss
Jessica Smaaland (OPOL), DHR
Vice ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: Jessma1979@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jessica Smaaland
Gunilla Anegren (OPOL), FR
Ledamot
2023-03-20 — 2026-12-31
E-post: gunillaanegren@gmail.com
Visa alla uppdrag för Gunilla Anegren
Lena Nisula Wester (OPOL), SRF
Ledamot
2023-03-20 — 2026-12-31
Mobil: 070 610 60 85
E-post: lena.nisula.wester@srf.nu
Visa alla uppdrag för Lena Nisula Wester
Johanna Bäckar (OPOL), FR
Ledamot
2023-08-24 — 2026-12-31
Mobil: 070-444 18 42
Visa alla uppdrag för Johanna Bäckar
Gunnar Slätt (OPOL), FHDBF
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Gunnar Slätt
Edvin Lidén (OPOL), FR
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Edvin Lidén