Trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Lena Huss (OPOL), FR
Ordförande
2019-06-10 — 2022-12-31
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lena Huss
Gunilla Anegren (OPOL), FR
Vice ordförande
2019-06-10 — 2022-12-31
E-post: gunillaanegren@gmail.com
Visa alla uppdrag för Gunilla Anegren
Amir Amirriazi (OPOL), DHR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-424 02 29
E-post: amirriazi@dhrs.se
Visa alla uppdrag för Amir Amirriazi
Lena Nisula Wester (OPOL), SRF
Ledamot
2021-10-07 — 2022-12-31
Mobil: 070 610 60 85
E-post: lena.nisula.wester@srf.nu
Visa alla uppdrag för Lena Nisula Wester
Gunnar Slätt (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Gunnar Slätt
Marie-Louise Wahlberg (OPOL), SRF
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Marie-Louise Wahlberg
Örjan Jörlebo (OPOL), FR
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Ledamot i FH-råd
Visa alla uppdrag för Örjan Jörlebo