Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-06-10 -- 2022-12-31
Lena Huss (OPOL), FR
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-06-10 -- 2022-12-31
Gunilla Anegren (OPOL), FR
E-post: gunillaanegren@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Amir Amirriazi (OPOL), DHR
Mobil: 070-424 02 29
E-post: amirriazi@dhrs.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Vakant (OPOL), FR

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Gunnar Slätt (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Marie-Louise Wahlberg (OPOL), SRF
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Örjan Jörlebo (OPOL), FR
Ledamot i FH-råd
Visa alla uppdrag