Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2011-01-01 - 2014-12-31

Gå till Trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-01-01 -- 2018-12-31
Sven Hallberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2017-01-23 -- 2018-12-31
Gunilla Anegren (OPOL), HSO
Telefon: 073-752 34 47
E-post: gunilla.anegren@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Anders Carlsson (OPOL), HSO
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-05-09 -- 2018-12-31
Lena Huss (OPOL), HSO
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-03-10 -- 2018-12-31
Örjan Jörlebo (OPOL), HSO
Ledamot i FH-råd
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Gunnar Slätt (OPOL), HSO
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2018-12-31
Ulrika Voghera (OPOL), HSO
Mobil: 0729 133 199
E-post: voghera020@telia.com
Visa alla uppdrag