Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Östermalms sociala delegation

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Östermalms sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)