Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Östermalms sociala delegation

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Östermalms sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Andrea Ström (M)
E-post: andrea.strom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Birgit Marklund Beijer (S)
bitr byråchef
Mobil: 070-566 56 80
E-post: birgit.marklund@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Greta Brandimarti (L)
E-post: gretabrandimarti@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Magnus Lindgren (MP)
Mobil: 070-569 43 20
E-post: magnus.lindgren@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jaime Barrios (V)
Mobil: 0739-860526
E-post: aladinomas@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Maria Blomqvist (M)
E-post: miaskorp@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Magnus Granat (M)
Sjöofficer
Telefon: 08-788 75 00
E-post: magnus.granat@live.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Viveca Wallqvist (MP)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Per Aldeborg (S)
Mobil: 070-5959995
E-post: per.aldeborg@telia.com
Visa alla uppdrag