Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Östermalms sociala delegation

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31

Gå till Östermalms sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-01-01 -- 2017-12-31
Birgit Marklund Beijer (S)
bitr byråchef
Mobil: 070-566 56 80
E-post: birgit.marklund@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2017-01-01 -- 2017-12-31
Andrea Ström (M)
E-post: andrea.strom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Magnus Lindgren (MP)
Mobil: 070-569 43 20
E-post: magnus.lindgren@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Jaime Barrios (V)
Mobil: 0739-860526
E-post: aladinomas@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Mimmi Deljerud Engholm (L)
Gruppledare och ledamot Östermalms stadsdelsnämnd
E-post: mimmi.d.engholm@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Stian Raneke (S)
Mobil: 070-3736986
E-post: stian.raneke@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Viveca Wallqvist (MP)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Maria Blomqvist (M)
E-post: maria.blomqvist@sbc.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Bodil Sidén (M)
Visa alla uppdrag