Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Östermalms sociala delegation

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31

Gå till Östermalms sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-01-01 -- 2017-12-31
Birgit Marklund Beijer (S)
bitr byråchef
Mobil: 070-566 56 80
E-post: birgit.marklund@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2017-01-01 -- 2017-12-31
Andrea Ström (M)
E-post: andrea.strom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Magnus Lindgren (MP)
Mobil: 070-569 43 20
E-post: magnus.lindgren@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Jaime Barrios (V)
Mobil: 0739-860526
E-post: aladinomas@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Vakant (L)

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Per Aldeborg (S)
Mobil: 070-5959995
E-post: per.aldeborg@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Viveca Wallqvist (MP)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Maria Blomqvist (M)
E-post: miaskorp@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Vakant (M)