Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Östermalms sociala delegation

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Östermalms sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-01-03 -- 2020-12-31
Annika Elmlund (M)
Telefon: 070-7392131
Mobil: 070-7392131
E-post: annika.elmlund@seb.se
Visa alla uppdrag

Vice ordf (samt nämndpresidium)
2020-01-03 -- 2020-12-31
Birgit Marklund Beijer (S)
bitr byråchef
Mobil: 070-566 56 80
E-post: birgit.marklund@stockholm.se, birgit.marklund@icloud.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-03 -- 2020-12-31
Magnus Granat (M)
Sjöofficer
E-post: magnus.granat@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-03 -- 2020-12-31
Vivianne Gunnarsson (MP)
Mobil: 070-352 03 55
E-post: vivianne.gunnarsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-03 -- 2020-12-31
Jaime Barrios (V)
Fil. Kand.
E-post: jaime.barrios@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-03 -- 2020-12-31
Christina Schönberg Messick (L)
E-post: messick.christina@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-03 -- 2020-12-31
Caroline Blomberg (C)
E-post: caroline.blomberg@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-03 -- 2020-12-31
Rudolf Sjöstrand (S)
E-post: rudolf233@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-03 -- 2020-12-31
Berit Nyberg (S)
Grafisk formgivare
Mobil: 073-977 20 19
E-post: berit@datagrunden.com
Visa alla uppdrag