Östermalms sociala delegation

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Marion Sundqvist (V)
Ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 0704465229
E-post: marionsundqvist@gmail.com
Visa alla uppdrag för Marion Sundqvist
Magnus Granat (M)
Vice ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
Sjöofficer
E-post: magnus.granat@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Granat
Petter Martinsson (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Petter Martinsson
Vivianne Gunnarsson (MP)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 070-352 03 55
E-post: vivianne.gunnarsson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Vivianne Gunnarsson
Amelie Langby (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Amelie Langby
Sanna Eliasson (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: sanna.eliasson@live.se
Visa alla uppdrag för Sanna Eliasson
Noor Karim (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Noor Karim
Douglas Ahlberg (M)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Douglas Ahlberg
Christina Schönberg Messick (L)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: christina.messick@telia.com
Visa alla uppdrag för Christina Schönberg Messick