Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Östermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31

Gå till Östermalms pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Yvonne Wendt (OPOL)
ersättare
Mobil: 070-511 20 41
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Viveca Höög Peterson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Olof Björlin (OPOL)
ledamot
Mobil: 070-918 34 96
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ulla Lindqvist (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Margareta Thörnblom (OPOL)
ledamot
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Peter Groth (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Jan Mårdh (OPOL)
Mobil: 073-951 10 65
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Mariana nunez (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Göran Rehnby (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Per Widforss (OPOL)
Visa alla uppdrag