Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Östermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Östermalms pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Yvonne Wendt (OPOL), SPF
ersättare
Mobil: 070-511 20 41
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Viveca Höög Peterson (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Olof Björlin (OPOL), SPF
ledamot
Mobil: 070-918 34 96
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ulla Lindqvist (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Margareta Thörnblom (OPOL), SPF
ledamot
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Sten Fylkner (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Agneta Liljedahl (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karin Pers (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anders Rickardsson (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Per Widforss (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag