Östermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Yvonne Wendt (OPOL), SPF
Ordförande-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
ersättare
Mobil: 070-511 20 41
Visa alla uppdrag för Yvonne Wendt
Viveca Höög Peterson (OPOL), SPF
Vice ordförande-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Viveca Höög Peterson
Olof Björlin (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
ledamot
Mobil: 070-918 34 96
Visa alla uppdrag för Olof Björlin
Ulla Lindqvist (OPOL), PRO
Ledamot-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Ulla Lindqvist
Margareta Thörnblom (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
ledamot
Visa alla uppdrag för Margareta Thörnblom
Sten Fylkner (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Sten Fylkner
Agneta Liljedahl (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Agneta Liljedahl
Karin Pers (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Karin Pers
Anders Rickardsson (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Anders Rickardsson
Per Widforss (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Per Widforss