Östermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Yvonne Wendt (M)
Ordförande-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
ersättare
Mobil: 070-511 20 41
Visa alla uppdrag för Yvonne Wendt
Viveca Höög Peterson (M)
Vice ordförande-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Viveca Höög Peterson
Olof Björlin (M)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
ledamot
Mobil: 070-918 34 96
Visa alla uppdrag för Olof Björlin
Ulla Lindqvist (M)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ulla Lindqvist
Margareta Thörnblom (M)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
ledamot
Visa alla uppdrag för Margareta Thörnblom
Sten Fylkner (M)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Sten Fylkner
Agneta Liljedahl (M)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Agneta Liljedahl
Karin Pers (M)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Karin Pers
Anders Rickardsson (M)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Anders Rickardsson
Per Widforss (M)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Per Widforss