Socialnämndens tillståndsutskott

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anne-Lie Elfvén (L)
Ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Anne-Lie Elfvén
Anders Göransson (S)
Vice ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com
Visa alla uppdrag för Anders Göransson
Mattias Keresztesi (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Mattias Keresztesi
Mariana Moreira Duarte (MP)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mariana Moreira Duarte
Emil Adén (S)
Ledamot
2022-03-22 — 2022-12-31
E-post: emil.aden@gmail.com
Visa alla uppdrag för Emil Adén
Greta Eulau (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Greta Eulau
Fritz Lennaárd (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: fritz@lennaard.se
Visa alla uppdrag för Fritz Lennaárd
Björn Häll Kellerman (V)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: bjorn.hall.kellerman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Björn Häll Kellerman