Socialnämndens tillståndsutskott

Mandatperiod: 2023-01-02 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Annika Ödebrink (S)
Ordförande
2023-01-02 — 2023-12-31
Ombudsman
E-post: annika.odebrink@bahnhof.se
Visa alla uppdrag för Annika Ödebrink
Jan Jönsson (L)
Vice ordförande
2023-01-02 — 2023-12-31
Oppositionsborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
My Järphed (V)
Ledamot
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för My Järphed
Magnus Runsten (MP)
Ledamot
2023-01-02 — 2023-12-31
Mobil: 070-8914601
E-post: magnus.runsten@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Runsten
Andrea Hedin (M)
Ledamot
2023-01-02 — 2023-12-31
Oppositionsborgarråd
E-post: andrea.hedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Andrea Hedin
Tobias Gerdås (S)
Ersättare
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Tobias Gerdås
Hanna Egeltoft (V)
Ersättare
2023-01-02 — 2023-12-31
Ledamot
E-post: hanna.egeltoft@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Hanna Egeltoft
Henrik Falk (C)
Ersättare
2023-01-02 — 2023-12-31
E-post: henrik.falk@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Henrik Falk