Socialnämndens tillståndsutskott

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anne-Lie Elfvén (L)
Ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Anne-Lie Elfvén
Björn Häll Kellerman (V)
Vice ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: bjorn.hall.kellerman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Björn Häll Kellerman
Mattias Keresztesi (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Mattias Keresztesi
Mariana Moreira Duarte (MP)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mariana Moreira Duarte
Mohamed Nuur Bashir Abdi (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Telefon: pedagog
Mobil: 0728750765
E-post: mohamed.nuur@extern.stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mohamed Nuur Bashir Abdi
Greta Eulau (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Greta Eulau
Elisabeth Johnson (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070-6462151
E-post: elisabeth.johnson@telia.com
Visa alla uppdrag för Elisabeth Johnson
Anders Göransson (S)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com
Visa alla uppdrag för Anders Göransson