Spånga-Tensta pensionärsråd

Mandatperiod: 2022-01-03 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Thomas Sessler (OPOL), SPF
Ordförande-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Thomas Sessler
Jan Eddie Berverlin (OPOL), PRO
Ledamot-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
E-post: eddie.bervelin@comhem.se.
Visa alla uppdrag för Jan Eddie Berverlin
Carin Due Bergman (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Carin Due Bergman
Rune Jonsson (OPOL), PRO
Ledamot-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Rune Jonsson
Evy Möller (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Evy Möller
Ulla-Britt Fogelström (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Fogelström
Bo Jernberg (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Bo Jernberg
Lena Lindmark (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Lena Lindmark
Ulf Nilsson (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ulf Nilsson
Åke Stöckel (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Åke Stöckel