Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Marita Innergård (--)
Ordförande-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Marita Innergård
Tarek Abdellatif (--)
Vice ordförande-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Tarek Abdellatif
Therese Lagerman (--)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Therese Lagerman
Marie Lindh (--)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Marie Lindh
Lill Mellbom (--)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: kansli@hsostockholm.se
Visa alla uppdrag för Lill Mellbom