Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31

Gå till Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Marita Innergård (OPOL), DHR
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Tarek Abdellatif (OPOL)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Lill Mellbom (OPOL)
E-post: kansli@hsostockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Therese Lagerman (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Birgitta Lindén (OPOL), SRF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Marie Lindh (OPOL)
Visa alla uppdrag