Bromma och Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Tarek Abdellatif (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Tarek Abdellatif
Torbjörn Dacke (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Torbjörn Dacke
Therese Lagerman (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Therese Lagerman
Edvin Lidén (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Edvin Lidén
Gull-Britt Lindahl (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2023-03-28
Visa alla uppdrag för Gull-Britt Lindahl
Kaj Nordquist (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2023-03-28
ombudsman, kommunfullm
E-post: kaj.nordquist@telia.com
Visa alla uppdrag för Kaj Nordquist
Annika Symreng (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Annika Symreng