Bromma och Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Kaj Nordquist (OPOL)
Ordförande-Org
2024-01-01 — 2026-12-31
ombudsman, kommunfullm
E-post: kaj.nordquist@telia.com
Visa alla uppdrag för Kaj Nordquist
Torbjörn Dacke (OPOL)
Vice ordförande-Org
2024-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Torbjörn Dacke
Tarek Abdellatif (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Tarek Abdellatif
Keity Klynne Löfgren (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Keity Klynne Löfgren
Therese Lagerman (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Therese Lagerman
Edvin Lidén (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Edvin Lidén
Gull-Britt Lindahl (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Gull-Britt Lindahl
Annika Symreng (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Annika Symreng