Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Marita Innergård (OPOL)
Ordförande-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Marita Innergård
Tarek Abdellatif (OPOL)
Vice ordförande-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Tarek Abdellatif
Therese Lagerman (OPOL)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Therese Lagerman
Marie Lindh (OPOL)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Marie Lindh
Lill Mellbom (OPOL)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: kansli@hsostockholm.se
Visa alla uppdrag för Lill Mellbom