Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Spånga-Tensta råd för funktionshindersfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Spånga-Tensta råd för funktionshindersfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Avraam Lazaridis (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ulf Nilsson (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Pia Olsson (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Börje Sandström (OPOL), FR
Visa alla uppdrag