Spånga-Tensta råd för funktionshindersfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Pia Olsson (OPOL)
Ordförande-Org
2023-02-08 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Pia Olsson
Avraam Lazaridis (OPOL)
Vice ordförande-Org
2023-02-08 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Avraam Lazaridis
Rickard Friberg (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: ric.friberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Rickard Friberg
Ulf Nilsson (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Ulf Nilsson
Doaa Zatara (OPOL)
Ledamot-Org
2023-02-08 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Doaa Zatara