Spånga-Tensta råd för funktionshindersfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Avraam Lazaridis (OPOL), FR
Ordförande-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Avraam Lazaridis
Ulf Nilsson (OPOL), PRO
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ulf Nilsson
Pia Olsson (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Pia Olsson
Börje Sandström (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Börje Sandström