Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Spånga-Tensta sociala delegation


Gå till Spånga-Tensta sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lotta Högström (M)
E-post: lottahogstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordf (samt nämndpresidium)
2021-01-01 -- 2021-12-31
Rashid Mohammed (V)
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.mohamed@yahoo.se, rashid.abdi.mohammed@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Markku Sirviö (M)
Jur. kand.
Mobil: 076-803 52 07
E-post: sirvio.markku@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Carolina Rosén (L)
Mobil: 070-678 20 02
E-post: rosen.carolina@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mansur Jama (MP)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anna Jonazon (S)
Administrativ chef
Mobil: 070-922 44 11
E-post: anna.jonazon@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Azad Hassan (S)
Mobil: 073-5312797
E-post: azadhassan166@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Dan Lundvall (M)
Civilingenjör
Telefon: Pensionär
Mobil: 0708440609
E-post: dan_lundvall@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lars Hallberg (KD)
Pensionär
E-post: halle45@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mecide Gulenay (S)
Telefon: 517 73 813
E-post: mecide.gulenay@karolinska.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Elisabeth Persson Grip (V)
Visa alla uppdrag