Spånga-Tensta sociala delegation


(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Lotta Högström (M)
Ordförande
2022-01-03 — 2022-12-31
E-post: lottahogstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lotta Högström
Rashid Mohammed (V)
Vice ordf (samt nämndpresidium)
2022-01-03 — 2022-12-31
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.mohamed@yahoo.se
Visa alla uppdrag för Rashid Mohammed
Anna Jonazon (S)
Ledamot
2022-01-03 — 2022-12-31
Administrativ chef
Mobil: 070-922 44 11
E-post: anna.jonazon@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anna Jonazon
Azad Hassan (S)
Ledamot
2022-01-03 — 2022-12-31
Mobil: 073-5312797
E-post: azadhassan166@gmail.com
Visa alla uppdrag för Azad Hassan
Mansur Jama (MP)
Ledamot
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Mansur Jama
Markku Sirviö (M)
Ledamot
2022-01-03 — 2022-12-31
Jur. kand.
Mobil: 076-803 52 07
E-post: sirvio.markku@gmail.com
Visa alla uppdrag för Markku Sirviö
Carolina Rosén (L)
Ledamot
2022-01-03 — 2022-12-31
Mobil: 070-678 20 02
E-post: rosen.carolina@gmail.com
Visa alla uppdrag för Carolina Rosén
Mecide Gulenay (S)
Ersättare
2022-01-03 — 2022-12-31
Telefon: 517 73 813
E-post: mecide.gulenay@karolinska.se
Visa alla uppdrag för Mecide Gulenay
Isatou Jones (V)
Ersättare
2022-01-03 — 2022-12-31
E-post: aysha@iamayshajones.com
Visa alla uppdrag för Isatou Jones
Dan Lundvall (M)
Ersättare
2022-01-03 — 2022-12-31
Civilingenjör
Telefon: Pensionär
Mobil: 0708440609
E-post: dan_lundvall@telia.com
Visa alla uppdrag för Dan Lundvall
Jessica Stjernström (KD)
Ersättare
2022-01-03 — 2022-12-31
Ombudsman funktionshinderrörelsen
E-post: jessica.stjernstrom@extern.stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jessica Stjernström