Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Spånga-Tensta sociala delegation


Gå till Spånga-Tensta sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-02 -- 2019-12-31
Annika Rosenberg (M)
E-post: annika@onskeprodukter.se
Visa alla uppdrag

Vice ordf (samt nämndpresidium)
2019-01-02 -- 2019-12-31
Rashid Mohammed (V)
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.mohamed@yahoo.se, rashid.abdi.mohammed@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Markku Sirviö (M)
Jur. kand.
Mobil: 076-803 52 07
E-post: sirvio.markku@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Carolina Rosén (L)
Mobil: 070-678 20 02
E-post: rosen.carolina@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Mansur Jama (MP)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Azad Hassan (S)
Mobil: 073-5312797
E-post: azadhassan166@gmail.com, azad.hassan@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Anna Jonazon (S)
Administrativ chef
E-post: anna.jonazon@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Charlotte Högström (M)
E-post: lottahogstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Jessica Stjernström (KD)
Ombudsman
E-post: jessica.stjernstrom@extern.stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-03-07 -- 2019-12-31
Mecide Gulenay (S)
Telefon: 517 73 813
E-post: mecide.gulenay@karolinska.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Elisabeth Persson Grip (V)
Visa alla uppdrag