Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Spånga-Tensta sociala delegation

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Spånga-Tensta sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Stephan Gullberg (MP)
Diakon
E-post: stephan.gullberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-10-25 -- 2018-12-31
Anna Jonazon (S)
Administrativ chef
Mobil: 070-922 44 11
E-post: anna.jonazon@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-10-25 -- 2018-12-31
Annika Rosenberg (M)
E-post: annika@onskeprodukter.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Markku Sirviö (M)
Jur. kand.
Telefon: 08-442 88 71
Mobil: 076-803 52 07
E-post: markku.sirvio@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Åsa Nilsson Söderström (L)
Projektledare
E-post: asa.n.soderstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Azad Hassan (S)
Mobil: 073-5312797
E-post: azadhassan166@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Rashid Mohammed (V)
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.mohamed@yahoo.se, rashid.abdi.mohammed@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Naémi Karlsson (M)
chefssekreterare
Telefon: 010-121 85 12
Mobil: 070-371 53 40
E-post: naemi.karlsson@metria.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Olof Kollinius (M)
E-post: olof.kollinius@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Guner Kayhan (MP)
Mobil: 073-509 45 96
E-post: gukay85@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mecide Gulenay (S)
Telefon: 517 73 813
E-post: mecide.gulenay@karolinska.se
Visa alla uppdrag