Rinkeby-Kista pensionärsråd

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Kurt Yngve Sievert Balkeståhl (OPOL)
Ordförande-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0730 230980
E-post: sievert@akalla.st
Visa alla uppdrag för Kurt Yngve Sievert Balkeståhl
Mats Hellberg (OPOL)
Vice ordförande-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 072-2158353
Visa alla uppdrag för Mats Hellberg
Yvonne Dorotea Eugenia Zettergren (OPOL)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 073-9721228
Visa alla uppdrag för Yvonne Dorotea Eugenia Zettergren
Karin Baad (OPOL)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Karin Baad
Roland Eliasson (OPOL)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 073-0620112
E-post: roland.eliasson@telia.com
Visa alla uppdrag för Roland Eliasson
Kerstin Friman Lövgren (OPOL)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 072-7276857
Visa alla uppdrag för Kerstin Friman Lövgren
Britta Thunberg (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Britta Thunberg
Cecilia Gjerdrum (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-6682652
Visa alla uppdrag för Cecilia Gjerdrum
Anja Heinonen (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Anja Heinonen
Kathy Arvidsson (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Kathy Arvidsson