Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Rinkeby-Kista pensionärsråd

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Rinkeby-Kista pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kurt Yngve Sievert Balkeståhl (OPOL), PRO
Mobil: 0730 230980
E-post: sievert@akalla.st
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mats Hellberg (OPOL), SPF
Mobil: 072-2158353
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Yvonne Dorotea Eugenia Zettergren (OPOL), SPF
Mobil: 073-9721228
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karin Baad (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Roland Eliasson (OPOL), SKPF
Mobil: 073-0620112
E-post: roland.eliasson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kerstin Friman Lövgren (OPOL), PRO
Mobil: 072-7276857
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Britta Thunberg (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Cecilia Gjerdrum (OPOL), SPF
Mobil: 070-6682652
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anja Heinonen (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kathy Arvidsson (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag