Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Norrmalms sociala delegation

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Norrmalms sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Bo Anderson (M)
Pol. Mag.
Mobil: 070-531 84 81
E-post: bo.e.anderson@telia.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Magnus Waller (S)
E-post: magnus.waller@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Gunilla Svensson Pilefors (M)
Inköpare
E-post: gunilla.svepil@hotmail.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Margita Jacobsson (L)
E-post: margita@pharmaxy.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-03-08 -- 2019-12-31
Lisbeth Friman (KD)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-11-21 -- 2019-12-31
Susie de Ciutiis (S)
fil. kand.
Mobil: 0730-273 300
E-post: sdec@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-07 -- 2019-12-31
Viktor Gustafsson (V)
Genusvetare
E-post: viktorgustafsson55@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-04-25 -- 2019-12-31
Hanna Werner (M)
E-post: hanna.werner@live.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Fredrik Adolfsson (C)
E-post: fred.adolfsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Matz Larsson (S)
Mobil: 0706813702
E-post: matz.larsson@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Karin Norman (V)
E-post: karin-norman@outlook.com
Visa alla uppdrag