Norrmalms sociala delegation

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Magnus Waller (S)
Ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: magnus.waller@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Waller
Bo Anderson (M)
Vice ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
Pol. Mag.
Mobil: 070-531 84 81
E-post: bo.e.anderson@telia.com
Visa alla uppdrag för Bo Anderson
Susie de Ciutiis (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
fil. kand.
Mobil: 0730-273 300
E-post: susie.de.ciutiis@telia.com
Visa alla uppdrag för Susie de Ciutiis
Jonas Nygren (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Företagare
E-post: jonas@jonasnygren.se
Visa alla uppdrag för Jonas Nygren
Tomas Dillen (V)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: tomasoskar.dillen@gmail.com
Visa alla uppdrag för Tomas Dillen
Margita Jacobsson (L)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: margita@pharmaxy.se
Visa alla uppdrag för Margita Jacobsson
Ludmila Stefankova (C)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: ludmilastef1@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ludmila Stefankova
Camille Gelfgren (V)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: camille.gelfgren@gmail.com
Visa alla uppdrag för Camille Gelfgren
Bo Magnusson (MP)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 070-0028557
E-post: mail@bomagnusson.se
Visa alla uppdrag för Bo Magnusson
Gunilla Svensson Pilefors (M)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Inköpare
E-post: gunilla.svepil@hotmail.se
Visa alla uppdrag för Gunilla Svensson Pilefors
Carl Fredrik Häggqvist (KD)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: carl.haggqvist@regionstockholm.se
Visa alla uppdrag för Carl Fredrik Häggqvist