Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Norrmalms sociala delegation

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31

Gå till Norrmalms sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordf (samt nämndpresidium)
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ulla Sjöbergh (S)
E-post: ulla.sjobergh@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordf (samt nämndpresidium)
2017-01-01 -- 2017-12-31
Bo Anderson (M)
Pol. Mag.
Mobil: 070-531 84 81
E-post: bo.e.anderson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Gösta Fagerholm (S)
Mobil: 070-235 84 84
E-post: stafager@yahoo.se, infolaget@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ylva M Larsson (MP)
Arkitekt
Mobil: 070-657 66 44
E-post: ylva.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Mikael Lindman (V)
Mobil: 070-2171678
E-post: curtmikaellindman@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Marianne Irving (M)
E-post: marianne.irving@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Maria Karlman Noleryd (L)
E-post: maria.noleryd@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Katarina Krönenstedt (S)
E-post: katarina_kronenstedt@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Magnus Waller (S)
E-post: magnus.waller@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Linnea Lindkvist (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Susanne Wicklund (C)
E-post: susanne.wicklund@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag