Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Norrmalms sociala delegation

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Norrmalms sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ulla Sjöbergh (S)
E-post: ulla.sjobergh@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Bo Anderson (M)
Pol. Mag.
Mobil: 070-531 84 81
E-post: bo.e.anderson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Marianne Irving (M)
E-post: marianne.irving@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Margita Jacobsson (L)
E-post: margita@pharmaxy.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Eivor Karlsson (MP)
Mobil: 070-433 67 62
E-post: eivor.karlsson@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Magnus Waller (S)
E-post: magnus.waller@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mikael Lindman (V)
Mobil: 070-2171678
E-post: curtmikaellindman@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mikael Lind (M)
E-post: mikaellind90@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ylva M Larsson (MP)
Arkitekt
Mobil: 070-657 66 44
E-post: ylva.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Fredrik Adolfsson (C)
E-post: fred.adolfsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Katarina Krönenstedt (S)
E-post: katarina_kronenstedt@hotmail.com
Visa alla uppdrag