Gå till

Bolagsstyrelser

Gyllene Ratten Ny AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Gyllene Ratten Ny AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Jonas Schneider (OPOL)
vice VD
Telefon: 08-508 29 763
E-post: jonas.schneider@stadshusab.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Håkan Siggelin (OPOL)
Telefon: 08-7372085
E-post: hakan.siggelin@familjebostader.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Karin Jacobsson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Lars Nylund (OPOL)
Fastighetschef
Telefon: 08-737 20 09
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Lars Riddervik (M)
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag