Arenan 9 Norra Fastigheten AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Mats Viker (OPOL)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Mats Viker
Anders Ranefall (OPOL)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Anders Ranefall
Ingrid Elfver Lindblom (OPOL)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: ingrid.elfver-lindblom@sgafastigheter.se
Visa alla uppdrag för Ingrid Elfver Lindblom
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm
Bengt Hansson (C)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bengt Hansson