Gå till

Bolagsstyrelser

Södra byggrätten Globen AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Södra byggrätten Globen AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-04-24 -- 2019-03-31
Mats Viker (OPOL)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-04-09 -- 2019-03-31
Anders Ranefall (OPOL)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-04-09 -- 2019-03-31
Ingrid Elfver Lindblom (OPOL)
E-post: ingrid.elfver-lindblom@sgafastigheter.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Michael Santesson (MP)
E-post: michael.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Birgitta Guntsch (M)
E-post: birgitta.guntsch@stockholm.se
Visa alla uppdrag