Södra byggrätten Globen AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Mats Viker (OPOL)
Ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Mats Viker
Anders Ranefall (OPOL)
Vice ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Anders Ranefall
Ingrid Elfver Lindblom (OPOL)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: ingrid.elfver-lindblom@sgafastigheter.se
Visa alla uppdrag för Ingrid Elfver Lindblom
Vakant (OPOL)
Suppleant
2021-11-29 — 2023-03-31
Magnus Kendel (M)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
Jur kand
E-post: magnus.kendel@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Kendel
Stefan Sjölander (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: stefan.georg.sjolander@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Sjölander