Gå till

Bolagsstyrelser

Fastighets AB Tuben

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Fastighets AB Tuben

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Susanna Höglund (OPOL)
Controller
Telefon: 508 29 758
E-post: susanna.hoglund@stadshusab.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Inger Johansson Kjaerboe (OPOL)
Stockholms Stadshus AB
105 35
STOCKHOLM
E-post: inger.kjaerboe@stadshusab.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Jonas Schneider (OPOL)
vice VD
Telefon: 08-508 29 763
E-post: jonas.schneider@stadshusab.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Sara Feinberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Catharina Gyllencreutz (OPOL)
Telefon: 08-508 29 000
E-post: catharina.gyllencreutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Birgitta Guntsch (M)
jur kand
Visa alla uppdrag