Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholmsmässan AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Anna König Jerlmyr (M)
Finansborgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Cecilia Brinck (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35
Stockholm
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Rasmus Jonlund (L)
kommunikationschef
E-post: rasmus.jonlund@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Karin Wanngård (S)
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Thomas Ehrnström (V)
Mobil: 0705476720
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Peter Jönsson (M)
Civilekonom
E-post: peter.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2021-02-15 -- 2023-03-31
Joakim Larsson (M)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2020-03-04 -- 2023-03-31
Arvid Vikman (S)
Mobil: 070-9945512
E-post: arvid.vikman@stockholm.se, arvidvikman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Elias Granqvist (M)
jur.kand., fastighetsjurist
Mobil: 070-730 52 73
E-post: elias.granqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag