Svenska Bostäder L-bolag 1 AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Stefan Sandberg (OPOL)
Ledamot
2020-04-20 — 2023-03-31
E-post: stefan.sandberg@svenskabostader.se
Visa alla uppdrag för Stefan Sandberg
Liselott Tjernlund (OPOL)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Telefon: 08-508 37 209
E-post: liselotte.tjernlund@svenskabostader.se
Visa alla uppdrag för Liselott Tjernlund
Magnus Kendel (M)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
Jur kand
E-post: magnus.kendel@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Kendel
Barbro Ernemo (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Barbro Ernemo