Svenska Bostäder L-bolag 1 AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Stefan Sandberg (OPOL)
Ledamot
2020-04-20 — 2023-03-31
E-post: stefan.sandberg@svenskabostader.se
Visa alla uppdrag för Stefan Sandberg
Åsa Steen (OPOL)
Suppleant
2022-11-28 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Åsa Steen
Carsten Friberg (M)
Lekmannarevisor
2022-10-03 — 2023-03-31
Mobil: 0730920244
E-post: carsten.friberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carsten Friberg
Barbro Ernemo (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Barbro Ernemo