Gå till

Bolagsstyrelser

Svenska Bostäder L-bolag 1 AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Pelle Björklund (OPOL)
Verkst direktör
Telefon: 08-508 370 00
Mobil: 076-123 70 10
E-post: pelle.bjorklund@svenskabostader.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Lars Brogren (OPOL)
E-post: lars.brogren@svenskabostader.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Barbro Ernemo (V)
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Bengt Lagerstedt (M)
E-post: bengt.lagerstedt@stockholm.se
Visa alla uppdrag