Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Utbildningsnämndens antagningsdelegerade

Mandatperiod: 2014-01-01 - 2014-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-02-01 -- 2018-12-31
Tobias Porserud (S)
VD
E-post: tobias@porserud.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-02-01 -- 2018-12-31
Sigrid Rydell Johnson (L)
E-post: sigrid.rydell@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-02-01 -- 2018-12-31
Sara Jendi Linder (M)
Mobil: 0708-46 20 62
E-post: sara.jendi.linder@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-02-01 -- 2018-12-31
Richard Åkesson (MP)
E-post: richard@rascb.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-02-01 -- 2018-12-31
Nassir Abdullahi Ali (S)
E-post: nassir.abdullahi@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-02-01 -- 2018-12-31
Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)
kommunfullm
E-post: ingegerd.akselsson.le.d@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-02-01 -- 2018-12-31
John Kåberg (C)
E-post: john.kaberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-02-01 -- 2018-12-31
Christian Carlsson (KD)
Mobil: 0768-93 71 55
E-post: christian.carlsson@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-02-01 -- 2018-12-31
Minette Kannerberg (S)
E-post: minette.kannerberg@stockholm.ssu.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-02-01 -- 2018-12-31
Edith Ringmar af Forselles (V)
Visa alla uppdrag