Föreningen Spårvagnsstäderna

Mandatperiod: 2021-04-01 - 2022-03-31

Gå till Föreningen Spårvagnsstäderna

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2021-04-01 -- 2022-03-31
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-04-01 -- 2022-03-31
Inger Edvardsson (S)
E-post: inger.edvardsson@icloud.com
Visa alla uppdrag