Föreningen Spårvagnsstäderna

Mandatperiod: 2022-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Lars Strömgren (MP)
Ledamot
2022-12-07 — 2023-03-31
trafikborgarråd
E-post: lars.stromgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Strömgren
Inger Edvardsson (S)
Ersättare
2022-04-01 — 2023-03-31
E-post: inger.edvardsson@icloud.com
Visa alla uppdrag för Inger Edvardsson