Stockholm Vatten och Avfall AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Gabrielle Gjerswold (MP)
Ordförande
2024-02-19 — 2027-03-31
Mobil: 0730514591
E-post: gabrielle.gjerswold@mp.se
Visa alla uppdrag för Gabrielle Gjerswold
Anna Cederschiöld (M)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: anna.cederschiold.stuart@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna Cederschiöld
Gunnar Söderholm (S)
Ledamot
2023-12-31 — 2027-03-31
Mobil: 0736681630
E-post: gunnarsoderholm.53@gmail.com
Visa alla uppdrag för Gunnar Söderholm
Eli Rätväg (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Eli Rätväg
Rose-Marie Rooth (V)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: rosemarie.rooth@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Rose-Marie Rooth
Deniz Butros (V)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: deniz.butros@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Deniz Butros
Bertil Timan (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Varumärkesstrateg
E-post: timan.bertil@gmail.com
Visa alla uppdrag för Bertil Timan
Tobias Berg (L)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: tobias.berg@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Tobias Berg
Marcus Wangel (C)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Fil. Dr
E-post: marcus.wangel@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Marcus Wangel
Johan Heinonen (S)
Suppleant
2023-12-31 — 2027-03-31
Key Account Manager
Mobil: 073-0812096
E-post: johan.heinonen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Heinonen
Nadja Sandberg (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: nadja.sandberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Nadja Sandberg
Johan M Sanne (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Forskare
Mobil: 0739 47 61 64
Visa alla uppdrag för Johan M Sanne
Thomas Ehrnström (V)
Suppleant
2023-12-31 — 2027-03-31
Mobil: 0705476720
E-post: Ehrnstromthomas@gmail.com
Visa alla uppdrag för Thomas Ehrnström
Anders Trojenborg (MP)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Ämnesråd
E-post: trojenborg.mp@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Trojenborg
Sophie Perulf (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: sophie_perulf@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Sophie Perulf
Elisabeth Hellström (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: elisabeth_hellstrom@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Elisabeth Hellström
Michael Sigge (M)
Suppleant
2023-09-04 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Michael Sigge
Inga Osbjer (L)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 070-541 75 77
E-post: inga.osbjer@telia.com
Visa alla uppdrag för Inga Osbjer
Thomas Bengtsson (MP)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: revision.rvk@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Thomas Bengtsson
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg