Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Kulturnämndens kulturmiljöutskott

Mandatperiod: 2015-03-20 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-13 -- 2018-12-31
Rasmus Jonlund (L)
kommunikationschef
E-post: rasmus.jonlund@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-13 -- 2018-12-31
Eleonore Eriksson (S)
E-post: eleonore.eriksson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-09-21 -- 2018-12-31
Henrik Lundberg (M)
Mobil: 076-213 89 60
E-post: henrik.moderat@icloud.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-03-06 -- 2018-12-31
Marja Sandin-Wester (MP)
E-post: marja.sandin-wester@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-05-20 -- 2018-12-31
Ulf Lönnberg (KD)
E-post: ulf.loennberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-03-20 -- 2018-12-31
Fredrik Stiernstedt (S)
E-post: bakeryhills@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-03-20 -- 2018-12-31
Ann Mari Engel (V)
fil dr
Mobil: 070-727 74 20
E-post: annmari.engel@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-03-20 -- 2018-12-31
Anne-Lie Elfvén (L)
E-post: anne-lie.elfven@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2016-10-19 -- 2018-12-31
Emma Lindqvist (S)
personlig assistent, kommunfullm
Mobil: 070-362 86 87
E-post: emma.lindqvist@gmail.com
Visa alla uppdrag