European Cities Against Drugs

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2015-02-11 -- 2018-12-31
Sara Pettigrew (MP)
E-post: gronasara@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-02-11 -- 2018-12-31
Åsa Lindhagen (MP)
Borgarråd, kommunfullm
Miljöpartiets kansli Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: asa.lindhagen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2018-12-31
Gun Risberg (S)
E-post: gun.risberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2018-12-31
Ulf Bourker Jacobsson (M)
E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag