Kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-01-01 -- 2017-12-31
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Karin Gustafsson (S)
stud
Finansroteln Stadshuset
105 35
Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-02-01 -- 2017-12-31
Carin Zetterlund (MP)
E-post: carin_z@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Tobias Johansson (V)
Livsmedelsinspektör och kommunalpolitiker
E-post: tobias.pa.johansson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-03-22 -- 2017-12-31
Vakant (M)

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Gulan Avci (L)
kommunfullm
E-post: gulan.avci@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Isak Kupersmidt (C)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Maud Eduards (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Christina Heilborn (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Annika Jyrwall Åkerberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Azam Qarai (OPOL)
E-post: azam@kvinnonet.org
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Isak Reichel (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ulrika Westerlund (OPOL)
Mobil: 070-3450183
E-post: ulrika.westerlund@rfsl.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Mattias Vepsä (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Victoria Kawesa (Fi)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ewa-Marie Ås (KD)
Mobil: 070-7429599
E-post: ewa-marie.as@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Jenni Acar (OPOL)
E-post: jenni_sthlm19@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Bilan Osman (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Gertrud Åström (OPOL)
E-post: gertrud.astrom@telia.com
Visa alla uppdrag