Kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-10-24 -- 2018-12-31
Vakant (M)

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Joar Forssell (L)
E-post: joar.forssell@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-06-13 -- 2018-12-31
Lena Falk (MP)
E-post: lena.erika.falk@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Isak Kupersmidt (C)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Karin Gustafsson (S)
stud
Inga pappersutskick
-
-
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Tobias Johansson (V)
Livsmedelsinspektör och kommunalpolitiker
E-post: tobias.pa.johansson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Maud Eduards (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mariet Ghadimi (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Annika Jyrwall Åkerberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ida Hellrup (OPOL)
E-post: ida@barnrattsbyran.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Isak Reichel (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ulrika Westerlund (OPOL)
Mobil: 070-3450183
E-post: ulrika.westerlund@rfsl.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ewa-Marie Ås (KD)
Mobil: 070-7429599
E-post: ewa-marie.as@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mattias Vepsä (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Gertrud Åström (OPOL)
E-post: gertrud.astrom@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jenni Acar (OPOL)
E-post: jenni_sthlm19@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lovisa Fhager Havdelin (OPOL)
Generalsekreterare
E-post: lovisa.fhagerhavdelin@gmail.com, lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se
Visa alla uppdrag