Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Stadsbyggnadsnämndens politiska referensgrupp för Stockholms översiktsplan

Mandatperiod: 2017-02-02 - 2017-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)