Skönhetsrådets delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden samt kulturvårdsärenden

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-04-09 -- 2018-12-31
Ingemar Josefsson (S)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-04-09 -- 2018-12-31
Margareta Olofsson (OPOL)
E-post: margareta-o@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Winston Håkanson (M)
Mobil: 0708-785390
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-11-06 -- 2018-12-31
Anders Johnson (L)
Skriftställare
E-post: anders@skriftstallet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Marie Wall (MP)
E-post: marie.wall@equator.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Birgitta Bremer (OPOL)
Professor Bergianus em
E-post: bremerbirgitta@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-09-04 -- 2018-12-31
Stina Ekman (OPOL)
E-post: stina.m.ekman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Cajsa Holmstrand (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-04-01 -- 2018-12-31
Elisabet Jermsten (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Anders Jönsson (OPOL)
landskapsarkitekt LAR/MSA
Telefon: 08-442 19 90
E-post: anders@aj-landskap.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Magnus Olausson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-04-09 -- 2018-12-31
Vakant (OPOL)

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Fredrik von Feilitzen (OPOL)
överläkare
E-post: v.feilitzen@gmail.com
Visa alla uppdrag

Av rådet utsedd ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Inga Varg (OPOL)
Arkitekt
E-post: inga.varg@vargarkitekter.se
Visa alla uppdrag