Skönhetsrådets delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden samt kulturvårdsärenden

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Inga Varg (OPOL)
Ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Arkitekt
E-post: inga.varg@vargarkitekter.se
Visa alla uppdrag för Inga Varg
Margareta Olofsson (OPOL)
Vice ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: margareta-o@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Margareta Olofsson
Måns Lönnroth (S)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: m.lonnroth@telia.com
Visa alla uppdrag för Måns Lönnroth
Martina Pereira Norrman (V)
Ledamot
2020-09-28 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Martina Pereira Norrman
Anders Johnson (L)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Skriftställare
E-post: anders@skriftstallet.se
Visa alla uppdrag för Anders Johnson
Helena Nilsson Lannegren (C)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: helena.nilssonlannegren@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Helena Nilsson Lannegren
Elisabet Jermsten (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Elisabet Jermsten
Stina Ekman (OPOL)
Ledamot
2022-03-14 — 2022-12-31
E-post: stina.m.ekman@gmail.com
Visa alla uppdrag för Stina Ekman
Birgitta Bremer (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Professor Bergianus em
E-post: bremerbirgitta@gmail.com
Visa alla uppdrag för Birgitta Bremer
Laila Reppen (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Laila Reppen
Magnus Olausson (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Magnus Olausson
Leif Bolter (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Leif Bolter
Katarina Borg (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Planeringsarkitekt/Landskapsarkitekt
E-post: katarina.borg@nyrens.se
Visa alla uppdrag för Katarina Borg