Skönhetsrådets delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden samt kulturvårdsärenden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Inga Varg (OPOL)
Ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
Arkitekt
E-post: inga.varg@vargarkitekter.se
Visa alla uppdrag för Inga Varg
Katarina Borg (OPOL)
Vice ordförande
2023-03-27 — 2026-12-31
Planeringsarkitekt/Landskapsarkitekt
Visa alla uppdrag för Katarina Borg
Måns Lönnroth (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: m.lonnroth@telia.com
Visa alla uppdrag för Måns Lönnroth
Monica Muro de Santa Cruz (V)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Arkitekt
E-post: monica@scaop.se
Visa alla uppdrag för Monica Muro de Santa Cruz
Anders Johnson (L)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Skriftställare
E-post: anders@skriftstallet.se
Visa alla uppdrag för Anders Johnson
Helena Nilsson Lannegren (C)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: helena.nilssonlannegren@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Helena Nilsson Lannegren
Leif Bolter (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 070-787 09 81
E-post: leif.bolter@telia.com
Visa alla uppdrag för Leif Bolter
Elisabet Jermsten (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Elisabet Jermsten
Desirée Johansson (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Landskapsarkitekt
E-post: desiree.json@gmail.com
Visa alla uppdrag för Desirée Johansson
Catharina Nolin (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Professor
E-post: catharina.nolin@arthistory.su.se
Visa alla uppdrag för Catharina Nolin
Laila Reppen (OPOL)
Ledamot
2024-03-11 — 2026-12-31
Arkitekt SAR/MSA
Mobil: 070-6660609
Visa alla uppdrag för Laila Reppen
John Stenborg (OPOL)
Ledamot
2024-01-29 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för John Stenborg
Vakant (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Knut Weibull (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Knut Weibull